icon03-free-img

Seksuoloog

Te vaak blijven mensen zitten met vragen en bezorgdheden rond seksualiteit, intimiteit en relaties. Als seksuoloog kan ik je hierbij begeleiden. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en oplossingen voor problemen die nog te vaak als taboe worden beschouwd.
Het vergt bijzonder veel moed om het probleem onder ogen te zien en niet te laten verder aanslepen. Daarom bied ik u een veilige haven om openlijk maar discreet en respectvol over uw intiemste zorgen te praten.

icon01-free-img

Begeleiding

Soms kan je niet precies de vinger op je probleem leggen. Soms weet je niet waar je naartoe kan met je vragen. Ik help je je zorgvraag uit te klaren en op weg naar de juiste hulpverlening. Wat ook je gezinssituatie is, ga je scheiden, ben je alleenstaande, ben je plus-ouder of puber, grootouder of wensouder... begeleiding schept klaarheid, rust en een veilig kader om gezins- en affectieve bezorgdheden aan te pakken.

icon02-free-img

Vroedvrouw

Als vroedvrouw ben ik er om je met warme zorg, deskundig advies en open communicatie bij te staan doorheen alle aspecten van het ouder worden. Zowel bij het plannen van de zwangerschap, de zorg voor en na de bevalling tot één jaar na de geboorte en bij zwangerschapsonderbreking of miskraam. In samenwerking met je arts, het ziekenhuis en eventueel bijkomende (para)medici (kiné, osteopaat, psycholoog of psychiater, arts-homeopaat) word je vanuit een holistische visie begeleid. Beschikbaar en bereikbaar als nodig.

Frequently Asked Questions

De seksuoloog doet aan sekstherapie. Als je dat woord hoort, gaat je verbeelding op de loop. Nochtans is sekstherapie gewoon een specifieke vorm van gesprekstherapie. 
Sekstherapie bestaat vaak uit drie onderdelen. Eerst en vooral is er psycho-educatie. Om de seksuele vaardigheden te versterken geeft de seksuoloog informatie over de lichamelijke, de psychologische en de relationele aspecten van seksualiteit. 
Afhankelijk van het seksuele probleem kan een tweede luik bestaan uit gerichte oefenprogramma’s. Singels of koppels krijgen dan huiswerk mee naar huis waar ze in een veilige privésfeer kunnen oefenen. Bij koppels wordt de partner zo actief mogelijk betrokken in de therapie. De oefeningen worden bij de volgende sessie besproken en wordt opzoek gegaan naar eventuele struikelblokken, blokkades of remmingen.
In een derde luik van sekstherapie kan het nodig zijn om problemen dieper uit te spitten om tot de kern van het probleem door te kunnen dringen. 

Een eerste sessie bij de seksuoloog start steeds met een uitgebreide anamnese. Dat is bedoeld om u goed te leren kennen en uw omstandigheden te schetsen. We overlopen uw medische voorgeschiedenis, uw familiale omstandigheden, uw werksituatie en alle aspecten die gaan mee bepalen wie u bent. Dit is van groot belang omdat seksuele problemen nooit uit hun context kunnen behandeld worden. Indien u gepensioneerd bent of u heeft er net een kleine baby bij,… de context zal altijd een invloed hebben op de aanpak van uw probleem. Deze anamnese kan al één of twee sessies in beslag nemen. Vervolgens gaan we samen bekijken wat uw zorgvraag is en uitgebreid uw bezorgdheden bespreken. Pas dan kan er worden overgegaan tot gesprekstherapie of tot een behandelingsprogramma. De meeste behandelingen bij de seksuoloog nemen tussen de 10 en de 20 sessies in beslag.

Ja. Iedereen is welkom. Mannen kunnen zowel bij de seksuoloog alsook voor de begeleiding bij mij terecht. Mannen hebben net zo goed als vrouwen behoefte om over hun bezorgdheden te praten, of deze nu van intieme aard zijn of aangaande het ouderschap of gezinsrelaties.

Begeleiding heeft als hoofddoel om een zorgvraag uit te klaren en op zoek gaan naar gepaste oplossingen. Dit kan gaan over vragen rond het ouderschap, stress en werkdruk, relaties en familiale conflicten, levensvragen en bekommernissen gelinkt aan de puberteit of het volwassen worden. Of je nu grootouder, meeouder of brus bent, begeleiding kan helpen om klaarheid te scheppen als je het even door de bomen het bos niet meer ziet en niet meteen weet waar hulp te vinden.

Vaak denken mensen dat de vroedvrouw enkel instaat voor de bevalling en een korte periode na de geboorte. Dat is slechts een heel klein deeltje van het werk. Eigenlijk staat de vroedvrouw de toekomstige mama bij vanaf de zwangerschapswens (met informatie en advies rond oa. een gezonde levensstijl), tijdens de zwangerschap (voor zowel voorbereiding en informatie rond de geboorte en na de geboorte), tijdens de bevalling thuis of in het ziekenhuis en na de bevalling tot één jaar na de geboorte.
Zelf doe ik begeleidingen tijdens de zwangerschap en na de bevalling aan huis. Voor thuisbevallingen of vroedvrouw geleide bevallingen in het ziekenhuis verwijs ik u graag door naar collega’s in de buurt.

 

Ik heb er als vroedvrouw voor gekozen om niet geconventioneerd te zijn. Dit wil zeggen dat ik zelf mijn tarieven mag kiezen, maar ook dat de patiënt slechts deels terugbetaald wordt door de mutualiteit. Ondanks grote inspanningen van de beroepsorganisaties is de vergoeding voor vroedvrouwenzorg beschamend laag in ons land en het is dan ook bijzonder moeilijk om naar behoren te verdienen als zelfstandige vroedvrouw.  Hopelijk wordt het ooit anders en kunnen we met z’n allen goed betaalde en betaalbare zorg genieten.