Wie ben ik?

In 1995 startte ik mijn opleiding verpleegkunde en studeerde in 1999 af als vroedvrouw.
Omwille van rugproblemen verliet ik echter al snel de materniteit en de verloskamer.
Ik bleef wel altijd voelen dat ik terug naar het werkveld rond de geboorte wou keren. Mijn professionele weg moest hertekend worden. In elke job dat ik tot dan toe had gedaan, was het telkens hetzelfde aspect dat me het meest voldoening gaf: het “uitleggen”. Ik wist ook dat ik, sinds mijn studies al, aanvoelde dat er een grote nood was aan begeleiding van jongeren, volwassenen en jonge ouders. Niet enkel op medisch/vroedkundig vlak, maar ook op het vlak van ouderschap, relaties en seksualiteit. Zo zag het project, om een begeleidingsdienst op te zetten, het licht. Ik ging een cursus gezondheidsvoorlichting en -opvoeding volgen via de beroepsvereniging voor vroedvrouwen en startte een master in de gezinswetenschappen en seksualiteit.
Nu, ruim 10 jaar later, ben ik een expatriëringservaring rijker, zijn mijn kleine kindjes grote tieners geworden en heb ik ook ervaring in het schoolwezen opgedaan. We zagen in 2019 de kans om werk te maken van het begeleidingsproject toen we onze mooie praktijk konden kopen in Grimbergen. HI Nest, onder de vleugels van ons bedrijf  HI Consulting BV, was eindelijk geboren. 
Sindsdien ben ik afgestudeerd als Master in de Gezinswetenschappen en seksualiteit en specialiseer ik me als seksuoloog.

Opleiding

2023-2024 Universitair getuigschrift Toegepaste Klinische Seksuologie 25 ECTS Université Catholique de Louvain-La-Neuve

1994 EHBO en teamwerking – Croix-Rouge de Belgique, Première Colonne Mobile. Uitgebreide cursus eerste hulp met methodes en technieken in team met oog op inzet bij calamiteiten.

1999 Professionele bachelor in de vroedkunde (met onderscheiding) – Haute Ecole Francisco Ferrer departement gezondheidszorg (gelegen in het CHU Brugmann te Brussel). 4-jarige bachelor opleiding.

2004 Voortgezette vorming perineumzorg – Vlaamse beroepsvereniging van vroedvrouwen aan de Hogeschool Universiteit Brussel.

2010-2011 Gezondheidsopvoeding en -opleiding (GVO) – Vlaamse beroepsvereniging van vroedvrouwen.

2018 Reanimatie volwassene, kind en baby – Rode Kruis Vlaanderen. 

2022 Master Gezinswetenschappen en seksualiteit (met onderscheiding) – Université Catholique de Louvain-La-Neuve. 120 ECTS met als hoofdvakken psychologie, sociologie, rechten en genderstudies.

Visie

 – Openheid
Bij HI Nest staat onze relatie centraal en openheid naar elkaar is hierin essentieel. Openheid ook naar de wereld toe, naar de ander en naar zichzelf.
 – Oprechtheid
Door oprecht mee te denken en te voelen en door oprecht ook de dingen bespreekbaar te maken gaan ik resoluut voor het opbouwen van een sterke vertrouwensband.
 – Eerlijkheid
Mijn aanpak, mijn talenten maar ook mijn limieten bespreek ik in volle eerlijkheid. Ook op het vlak van de tarieven probeer ik zo transparant en eerlijk mogelijk te werken.
 – Holistisch
HI Nest staat voor een holistische visie van mens en gezondheid. Dit wil zeggen dat ik u altijd in uw geheel zal benaderen, met aandacht voor u en uw omstandigheden. 
 – Multidisciplinair
Ik werken nauw samen met andere hulpverleners. Als geëngageerde eerstelijns zorgverleners zie ik het als mijn taak om in te gaan op doorverwijzingen en zelf wanneer gepast door te verwijzen naar vertrouwde collega’s.
 – Wetenschap, innovatie en gezond boerenverstand
Wetenschappelijk gestaafd en correct werken draag ik hoog in het vaandel. Ik streef naar een praktijk waar innovaties en actuele kennis samengaan met een gezonde dosis boerenverstand. Het klinkt misschien niet zo mooi, maar vaak verliezen we dit verstand als het om onze gevoelens, intimiteit of onze gezondheid gaat. Dat is ook helemaal normaal en oké. Daarom is het nuttig om samen de nodige afstand te nemen om problemen nuchter maar met empathie te benaderen en oplossingen te zoeken.